Vilodag i Karlskoga

Onsdagen 8 September

Grå morgon med en frisk vind, det klarnar upp vid tolv men vinden ligger på från sjön. Bestämmer mig för att stå kvar idag och sitta och läsa. Solen strålar men tyvärr så är vinden ganska frisk och ligger på i sådan vinkel att det inte finns någon lä på ställplatsen. Vid tolv har de flesta åkt och vi som är kvar sitter inne med öppen dörr och ser ut. Framåt eftermiddagen kommer det nya bilgrannar. Alla i samma ålder eller äldre än jag. Sammantaget en lugn och skön dag.