Tekniska problem

Har tekniska problem där det inte går att ladda upp bilder så tyvärr måste uppdateringarna avvakta tills tekniken är fixad.