Till havs

Tisdagen 3 Maj

Dagen tillbringas till havs, under natten har det varit lite sjögång men det är  ju bara bra för sömnen. Biscaya var ju mycket bättre än dess rykte. Det är ju skönt att ligga till havs hela tiden för man får ju tid att läsa och vila. Nackdelen är att vi inte har någon kontakt med omvärlden. Amelie säger att det kan var skönt ibland.

Nu är vi på väg till Storbritannien landet som lämnat det som alla andra länder vill ansluta sig till EU.

Det innebär för oss som står innanför EU måste passera en Brittisk gränskontroll eftersom de inte ville vara med oss.  

MSC uppskattar inte att deras passagerare står i kö och då måste gränskontrollen lösas på ett annat sätt effektivare sätt en den vanliga vid gränsen. Under dagen till sjöss kallas alla passagerare och besättning till gymnastiksalen vid olika tider för att där genomföra gränskontroll

I gymnastiksalen sitter fyra Brittiska gränspoliser och granskar passen. Rederiet har lämnat ut papper och bett om ursäkt för detta och eventuella köer. När Anders och Amelie gick dit på sin tid fick vi vänta som mest 1 minut.

Så att när vi anländer Southampton är alla godkända gå iland och inga övriga kontroller behövs.

Detta visar på att om man vill och organiserar saker utifrån kundens ändamål så kan det mesta bli mycket snabbare och effektivare.